Murbin
 
Murbin förekommer i murfogar på varma ytor, gärna inuti skorstenskanaler. Murbin tillhör gruppen ”Buksamlarbin” och är något mindre än vanliga honungsbin. Honorna bygger sina reden i t ex lerbackar men utnyttjar också svaga fogar i murverk där de gnager upp puppgångar c:a 10-12 cm. I gången inrättar de sedan 2-8 celler. I var cell lägger de ett ägg, fyller med föda bestående av blomsternektar och honung. De utvecklade larverna förpuppar sig i cellen, övervintrar och kommer fram
som vuxna bin – i regel i juli månad.
Angreppet stoppas genom att man kratsar ur fogarna på lös fogmassa och fogar om med nytt och starkt murbruk. Vid allvarliga angrepp invändigt i skorstenskanaler stabiliseras i regel de angripna delarna av kanalerna genom glidgjutning.