Skorstensmästaren hjälper till att hitta rätt lösning!
 

Många fastigheter har problem med skorstenen. Det kan röra sig om otäta kanaler, kanalras, kondensproblem, frostsprängningar, ventilation som är ur funktion, Murbi-angrepp,  försämrat drag i skorstenen samt mycket annat.

 

Vi använder endast typgodkända metoder och material. Företaget är ansvarsförsäkrat hos Trygg Hansa.

 

 

 

 

 

Efter många år i branschen har vi lärt oss att god kundkontakt och hög servicegrad alltid lönar sig i längden.
Arbeten vi utför
Tätar rökkanaler och ventilationskanaler.
Monterar insatsrör i kanaler.
Glidgjuter kanaler med manometermetoden (utan håltagning).
Installerar kaminer och värmekassetter/ energikassetter.
Reparationer av otäta kakelugnar.
Monterar bl.a. skorstenshuvar, ventilationsfläktar rökgasfläktar och dragförstärkare.
Murar om skorstenar.