Syraangrepp
 

Syraangrepp
När man eldar med olja bildas huvudsakligen koldioxid och vatten som skall transporteras ut genom skorstenen. Oljan man eldar med innehåller även flera andra ämnen, däribland svavel. Efter förbränningen kvarstår svavelpartiklar i skorstenen lång tid framöver. Svavel blandat med vatten i form av kondens vid för låga rökgastemperaturer vid förbränningen eller regn bildar svavelsyra (H2SO4). Svavelsyran fräter på skorstenens tegel och fogar så att det vittrar sönder.

 

Även om man slutat elda med olja sen många år tillbaka så kvarstår svavelpartiklar i skorstenen och svavelsyran aktiveras på nytt vid regn och kondens. Åtgärdar man inte syra-angreppet kan skorstenen på sikt falla sönder, ventilationskanaler slutar att fungera och mögelsvamp kan uppstå.

Hur vet man att man har syraangrepp?
Syraangrepp syns självklart mest inuti själva oljekanalen men även på direkt angränsande områden, t.ex. på oljekanalens utsida. Angreppen kännetecknas som gul/brun missfärgning av teglet och fogarna. Har man låtit plåta in sin skorsten syns det ofta på andra delar av murstocken t.ex. på vinden.