Frostskador
 

Frostskador
Alla skorstenar utsätts för väder och vind. Vid växlande väderförhållande kan det uppkomma frostskador på skorstenen. Om teglet i skorstenen är fuktigt och väderleken växlar hastigt till minusgrader kommer fukten i teglet att frysa till is. Då utvidgas vattnet i teglet och risken är stor att delar av teglet spricker eller att tegelskärvor lossnar och i vissa fall rasar ner. Har man en putsad skorsten är det vanligt att puts lossnar eller spricker.

 

Det finns flera orsaker till att man kan få frostskador på sin skorsten. En av orsakerna kan vara att man eldar mindre än tidigare som följd av att man bytt till nyare energialternativ (Till exempel att man bytt från oljeeldning till bergvärme). Skorstenen har då svårare att torka upp och vatten förblir kvar i teglet. En annan orsak kan vara att murteglet är skört och helt enkelt inte tål stora klimatförändringar.

Hur vet man att man har frostskador?
Frostskador eller frostsprängningar kännetecknas som sprickor eller att det fattas tegelskärvor på skorstenen och kan ibland vara svårt att se på håll. Skadan märks kanske inte förrän en tegelskärva ramlat ner och i vissa fall orsakat skada på till exempel en parkerad bil. Ett tips kan därför vara att ta sig upp på taket och inspektera skorstenen runtom och inuti eller titta närmare med en kikare.

 

Har man frostskador och inte åtgärdar dessa finns risk för att hela skorstenen till slut vittrar sönder, ventilationen blir drabbad och hälsovådlig mögelsvamp i våtutrymmen kan uppkomma. Har man ännu inte drabbats av frostskador kan risken enkelt minskas avsevärt genom montering av en skorstenshuv.