Skorstenshuv

 

Förläng livslängden på din skorsten; bevara den från väder och vind!

Utan skorstensskydd tar sig mer än 500-1000 liter vatten in i skorstenen per år i samband med snö och regn. Har man dessutom slutat elda med t.ex. olja och bytt till ett modernare energialternativ får skorstenen ingen chans att torka upp och den förblir därför fuktig. Vid kallare väderlek fryser fukten, vilket orsakar frostsprängningar och teglet vittrar sönder. Har man dessutom ventilationskanaler i skorstenen finns stor risk för att hälsovådlig mögelsvamp uppkommer.

Lösningen på detta är att montera en skorstenshuv.

 

Kontaktar Ni oss får Ni en komplett lösning.

 

Måttagning, tillverkning och montering ingår alltid och de allra flesta önskemålen och idéerna angående färg och form går att lösa.

Vårt mål är att ert skorstensskydd skall vara monterat och klart senast en vecka efter beställning!