Värmekassettsinstallation

 

Öppna spisar är ju mycket vackra, ett stort upplyft till ett rum. Rent energi- och värmemässigt är de dock inte särskilt effektiva. P.g.a. den mycket snabba förbränningen och den öppna konstruktionen försvinner den allra största delen värme ut genom skorstenen och tas alltså inte till vara. Man brukar säga att “man eldar för kråkorna”. Många väljer därför att installera värmekassetter.

 

Rent grundläggande har egentligen värmekassetten två huvudfunktioner; att sakta ner förbränningen och att stråla ut värme effektivt. Kassetterna är konstruerade så att rökgaserna får ta en omväg för att ta sig ut. Hindret kallas rökbroms. Denna gör att förbränningen sker långsammare och kassetten i sig värms upp. De allra flesta kassetterna har också luftventiler som släpper in luft till förbränningen. Genom att dessa är manuellt justerbara är också förbränningshastigheten reglerbar. Genom inre och yttre flänsar avger kassetterna maximalt med värme till den omgivande luften.