Våra tjänster

 

Skorstenstätning
Vi utför skorstenstätning med två olika metoder:

Glidgjutning med manometermetoden
Manometermetoden är den nya typgodkända glidgjutningsmetoden och lämpar sig väl för alla typer av kanaler i murade skorstenar. Genom att sänka ner en ballong med omgivande slitstark textil i kanalen och därefter med hjälp av tryckluft blåsa upp den tillåter metoden oss att glidgjuta utan håltagning.
Läs mer här.

Flexibla insatsrör
Metoden innebär att ett böjligt, rostfritt och syrafast stålrör monteras i den otäta kanalen och isoleras
Läs mer här.


Ventilation
I dagens samhälle spenderar människor större delen av sin tid inomhus. Frisk luft har dock inte blivit mindre viktigt för människans välmående. Detta medför att kraven på bättre inomhusklimat ökat. Frisk luft är viktigt för att människan skall må bra och kunna prestera sitt yttersta. Vi arbetar ständigt för ett bättre inomhusklimat.

Vi har lösningen på just ditt ventilationsproblem! Vad gäller ventilation utför vi såväl smärre installationer som totalrenoveringar. Vi levererar allt ifrån idéer till kompletta helhetslösningar.

 

Kontakta oss så kan vi diskutera hur vi kan förbättra ert inomhusklimat.

Värmekassettsinstallation Öppna spisar är ju mycket vackra, ett stort upplyft till ett rum. Rent energi- och värmemässigt är de dock inte särskilt effektiva. P.g.a. den mycket snabba förbränningen och den öppna konstruktionen försvinner den allra största delen värme ut genom skorstenen och tas alltså inte till vara. Man brukar säga att “man eldar för kråkorna”. Många väljer därför att installera värmekassetter.
 

 
Rent grundläggande har egentligen värmekassetten två huvudfunktioner; att sakta ner förbränningen och att stråla ut värme effektivt. Kassetterna är konstruerade så att rökgaserna får ta en omväg för att ta sig ut. Hindret kallas rökbroms. Denna gör att förbränningen sker långsammare och kassetten i sig värms upp. De allra flesta kassetterna har också luftventiler som släpper in luft till förbränningen. Genom att dessa är manuellt justerbara är också förbränningshastigheten reglerbar. Genom inre och yttre flänsar avger kassetterna maximalt med värme till den omgivande luften.
 

 
Kamininstallation
Kaminer är någonting som kommit tillbaka på senare tid. Mer och mer ser man att människor vill ha klassiska 1800-talskaminer eller nya modernare varianter installerade. De äldre är ofta klassiskt vackra med sina runda former och utsmyckningar medan de nyare ofta är stilrena i borstat stål. Kaminer är mycket effektiva värmekällor i mindre utrymmen och bättrar dessutom på ventilationen.

Vi installerar alla typer av kaminer, nya som gamla, även vedspisar.

 

Kakelugnsreparation
En kakelugn som inte eldats i på tre år beläggs automatiskt med eldningsförbud. Vid besiktningar kan vanliga orsaker till eldningsförbud vara att skorstenskanalen är otät, kakelugnen läcker i kakelfogarna eller att den läcker i bakmuren mot väggen. Detta har vi lösningarna på. Skorstenskanalen tätas antingen genom att ett flexibelt rör dras hela vägen ner till spjället eller genom att man glidgjuter den med keramisk massa.

Läs mer här.
 

 

Vid glidgjutning krävs sällan håltagning. Vid slangdragning ersätts det gamla anslutningsröret, d.v.s. röret som går från spjället in till skorstenskanalen. Detta kräver ofta att delar av eller hela kronan plockas ned. Då arbetet avslutas monteras detta tillbaka och fogas med fogmassa med rätt nyans. Inga spår av ingreppet kommer då att synas.


Öppna spisar
Otäta kanaler till öppna spisar tätas med fördel genom glidgjutning. Ballongen dras då ner till spjället, i vissa fall under spjället och blåses upp. De allra flesta öppna spisarna kräver mycket stor kanalarea vilken bibehålls bäst genom glidgjutning. Läs mer här.

Om kanalen är för liten för eldstaden kommer det att ryka in vid eldning. En rökgasfläkt kan då beställas och monteras. Vi vänder oss endast till kvalitetsvarumärken vid beställning. Det finns alltid en lösning på era problem.


Skorstenshuv
Förläng livslängden på din skorsten; bevara den från väder och vind!

Utan skorstensskydd tar sig mer än 500-1000 liter vatten in i skorstenen per år i samband med snö och regn. Har man dessutom slutat elda med t.ex. olja och bytt till ett modernare energialternativ får skorstenen ingen chans att torka upp och den förblir därför fuktig. Vid kallare väderlek fryser fukten, vilket orsakar frostsprängningar och teglet vittrar sönder. Har man dessutom ventilationskanaler i skorstenen finns stor risk för att hälsovådlig mögelsvamp uppkommer.

Lösningen på detta är att montera en skorstenshuv. Kontaktar Ni oss får Ni en komplett lösning. Måttagning, tillverkning och montering ingår alltid och de allra flesta önskemålen och idéerna angående färg och form går att lösa.

Vårt mål är att ert skorstensskydd skall vara monterat och klart senast en vecka efter beställning!